FACILITIES

Co working space

SENTiO CoWorking Space เป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ และ สถานที่ทำงานร่วมกันแห่งใหม่ของภูเก็ต
ที่รวมรวมกลุ่มนักออกแบบอิสระในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Startup สถาปนิก วิศวกร ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบกราฟฟิค และ นักธุรกิจ SME

พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้ท่านได้รู้จักสังคมจากผู้คนหลากหลาย เพื่อช่วยเหลือกันในการทำงาน แบ่งปันไอเดียเจ๋งๆ และ ประสบการณ์ใหม่ๆของการออกแบบ และ ความรู้ด้านอสังหาฯ

ซึ่งเราจะมีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องให้กับผู้สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มต้นธุรกิจ Startup, การให้ความรู้ด้านอสังหาฯ, การตกแต่งบ้าน หรือ คอนโดง่ายๆด้วยตัวเอง

SENTiO CoWorking Space is a furniture showroom and new shared office in Phuket town.
The group included independent designers in various fields, whether the Startup business, architects, engineers, interior designers, landscape architects, graphic and SME business.

Such areas will help you get to know people from diverse society. To help in the work Share ideas and new experience and knowledge in the design of incentives.

We are trained to educate continuing to develop knowledge in various fields, whether they are starting a business, Startup, the knowledge of the real estate.

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวกใน Coworking space
Facilities in 
Coworking space

Community

สิ่งแวดล้อมและเพื่อนบ้านบริเวณ Coworking space

Coworking space’s surrounding and neighbors

 

เราตั้งอยู่ในโครงการโบ๊ทพลาซ่าซึ่งแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซื้อ ทะเลสาบ ที่จอดรถ หมู่บ้าน สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ โรงเรียนสอนเต้น ซึ่งใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่ก้าว

We are located in the Boat plaza surrounded by facilities such as restaurants, convenience stores, parking Lake village soccer field, swimming pool, dance studio. It takes only a few steps away.