CO-WORKING SPACE

Co working space

SENTiO CoWorking Space เป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ และ สถานที่ทำงานร่วมกันแห่งใหม่ของภูเก็ต
ที่รวมรวมกลุ่มนักออกแบบอิสระในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบกราฟฟิค และ นักธุรกิจ SME

พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้ท่านได้รู้จักสังคมจากผู้คนหลากหลาย เพื่อช่วยเหลือกันในการทำงาน แบ่งปันไอเดียเจ๋งๆ และ ประสบการณ์ใหม่ๆของการออกแบบ และ ความรู้ด้านอสังหาฯ

ซึ่งเราจะมีการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องให้กับผู้สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มต้นธุรกิจ การให้ความรู้ด้านอสังหาฯ การตกแต่งบ้าน หรือ คอนโดง่ายๆด้วยตัวเอง

Co work head

FACILITIES

GALLERY

EVENT

PRICE